Bảo Nghiêm tháp

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Bảo Nghiêm tháp - 寶嚴塔
của Trần Nguyên Đán
Nguyên văn chữ Hán Phiên âm Hán Việt Dịch nghĩa

九層倚漢築堅牢,
萬古靈蹤佛骨韜。
晚日光臨奎活動,
夜風吹起鐸聲高。
三摩地上簪蒼玉,
那舍城中湧白毫。
一笑無懮粧七寶,
龍蛇追琢役民勞。

Cửu tằng ỷ Hán trúc kiên lao,
Vạn cổ linh tung Phật cốt thao.
Hiểu nhật quang lâm Khuê hoạt động,
Dạ phong xúy khởi đạc thanh cao.
Tam ma địa thượng trâm thương ngọc,
Na xá thành trung dũng bạch hào.
Nhất tiếu vô ưu trang thất bảo,
Long xà đôi trác dịch dân lao.

Chín tầng dựa vào Ngân Hán, kiến trúc vững vàng,
Dấu thiêng muôn thuở, nơi cất dấu hài cốt Phật.
Ánh sáng ban mai rọi vào, nét sao Khuê như rung động,
Gió đêm thổi đến, tiếng mõ vang vang.
Trong Tam ma cắm chiếc trâm ngọc xanh,
Nơi Na xá dựng ngọn bút trắng.
Cười cho sự vô lo, đem thất bảo điểm tô lên tháp,
Chạm trổ rồng rắn làm dân phải mệt nhọc.