Bấy lâu mơ ngủ mãi chưa thôi

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Bấy lâu mơ ngủ mãi chưa thôi  (1926) 
của Hồ Chí Minh

Đăng trên báo Thanh niên ngày 10-10-1926.

Bấy lâu mơ ngủ mãi chưa thôi
Cách mệnh ồn ào khắp mọi nơi
Này trống Văn minh khua dậy đất
Kìa chuông Độc lập gõ vang giời