Bộ luật Dân sự nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2005/Phần 3/Chương XVIII/Mục 6

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Ðiều 512. Hợp đồng mượn tài sản[sửa]

Hợp đồng mượn tài sản là sự thoả thuận giữa các bên, theo đó bên cho mượn giao tài sản cho bên mượn để sử dụng trong một thời hạn mà không phải trả tiền, còn bên mượn phải trả lại tài sản đó khi hết thời hạn mượn hoặc mục đích mượn đã đạt được.

Ðiều 513. Ðối tượng của hợp đồng mượn tài sản[sửa]

Tất cả những vật không tiêu hao đều có thể là đối tượng của hợp đồng mượn tài sản.

Ðiều 514. Nghĩa vụ của bên mượn tài sản[sửa]

Bên mượn tài sản có các nghĩa vụ sau đây:

 1. Giữ gìn, bảo quản tài sản mượn như tài sản của chính mình, không được tự ý thay đổi tình trạng của tài sản; nếu tài sản bị hư hỏng thông thường thì phải sửa chữa;
 2. Không được cho người khác mượn lại, nếu không có sự đồng ý của bên cho mượn;
 3. Trả lại tài sản mượn đúng thời hạn; nếu không có thoả thuận về thời hạn trả lại tài sản thì bên mượn phải trả lại tài sản ngay sau khi mục đích mượn đã đạt được;
 4. Bồi thường thiệt hại, nếu làm hư hỏng, mất mát tài sản mượn.

Ðiều 515. Quyền của bên mượn tài sản[sửa]

Bên mượn tài sản có các quyền sau đây:

 1. Ðược sử dụng tài sản mượn theo đúng công dụng của tài sản và đúng mục đích đã thoả thuận;
 2. Yêu cầu bên cho mượn phải thanh toán chi phí hợp lý về việc sửa chữa hoặc làm tăng giá trị tài sản mượn, nếu có thoả thuận.
 3. Không phải chịu trách nhiệm về những hao mòn tự nhiên của tài sản mượn.

Ðiều 516. Nghĩa vụ của bên cho mượn tài sản[sửa]

Bên cho mượn tài sản có các nghĩa vụ sau đây:

 1. Cung cấp thông tin cần thiết về việc sử dụng tài sản và khuyết tật của tài sản, nếu có;
 2. Thanh toán cho bên mượn chi phí sửa chữa, chi phí làm tăng giá trị tài sản, nếu có thoả thuận;
 3. Bồi thường thiệt hại cho bên mượn, nếu biết tài sản có khuyết tật mà không báo cho bên mượn biết dẫn đến gây thiệt hại cho bên mượn, trừ những khuyết tật mà bên mượn biết hoặc phải biết.

Ðiều 517. Quyền của bên cho mượn tài sản[sửa]

Bên cho mượn tài sản có các quyền sau đây:

 1. Ðòi lại tài sản ngay sau khi bên mượn đạt được mục đích nếu không có thoả thuận về thời hạn mượn; nếu bên cho mượn có nhu cầu đột xuất và cấp bách cần sử dụng tài sản cho mượn thì được đòi lại tài sản đó mặc dù bên mượn chưa đạt được mục đích, nhưng phải báo trước một thời gian hợp lý;
 2. Ðòi lại tài sản khi bên mượn sử dụng không đúng mục đích, công dụng, không đúng cách thức đã thoả thuận hoặc cho người khác mượn lại mà không có sự đồng ý của bên cho mượn;
 3. Yêu cầu bồi thường thiệt hại đối với tài sản do người mượn gây ra.