Bờn trăng

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Bờn trăng
của Lê Thánh Tông

Thế giới đông nên mọc một vầy[1],
Lòng tham thanh lạ hết cây.
Sông Ngân Hán phẳng đi về lẩn,
Cung Quảng Hàn cao ăn ở chầy.
Cấm, cũng nép sau thu giá[2],
Ngăn, thì bay trước rẽ mây,
Bốn mùa cùng rạng, thu thêm nhẵn[3],
Dường ấy âu là có ý tây[4].

   
Chú thích

  1. Vầy: Vì
  2. Giá: Lạnh
  3. Nhẵn: Hơn hẳn
  4. Tây: Tây vị với mùa thu hơn các mùa khác (trăng sáng đẹp hơn cả vào mùa thu)