Bợm già

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Bợm già[1]
của Trần Tế Xương

Thầy thầy tớ tớ phố xênh xang,
Thoạt nhác trông ra ngỡ cóc vàng.
Kiện hết sở Tuần, vô sở Sứ[2]
Khi thì thầy số, lúc thầy lang.
Công nợ bớp bơ hình chúa Chổm,
Phong lưu đài các giống ông Hoàng.
Phong lưu như thế phong lưu mãi
Điếu ống, xe dài độ mấy gang?

   
Chú thích

  1. Một tay bợm đóng nhiều vai, thầy lang, thầy bói, thầy dùi.
  2. Tên này thường luồn lọt vào các công sở để xui nguyên giục bị kiện nhau.