Ba Tây dịch đình quan giang trướng, trình Đậu sứ quân kỳ 2

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Ba Tây dịch đình quan giang trướng, trình Đậu sứ quân kỳ 2 của Đỗ Phủ, do Nhượng Tống dịch
2
Nguyên văn chữ Hán Phiên âm Hán-Việt Bản dịch của Nhượng Tống

巴西驛亭觀江漲,呈竇使君其二
向晚波微綠,
連空岸腳青。
日兼春有暮,
愁與醉無醒。
漂泊猶杯酒,
躊躇此驛亭。
相看萬裏外,
同是一浮萍。

Ba Tây dịch đình quan giang trướng, trình Đậu sứ quân kỳ hai
Hướng vãn ba vi lục,
Liên không ngạn cước thanh.
Nhật kiêm xuân hữu mạc,
Sầu dữ tuý vô tỉnh.
Phiêu bạt do bôi tửu,
Trù trù thử dịch đình.
Tương khan vạn lý ngoại,
Đồng thị nhất phù bình.

Trạm Ba Tây xem nước sông dâng, trình Đậu sứ quân kỳ hai
Hồ tối sông xanh phớt
Liền trời núi xám dần
Say mê sầu lộn rượu
Tàn cả nắng cùng xuân
Nghiêng chén lòng tê tái
Bên đình đứng lữa lần
Cũng là bèo nổi cả
Muốn đậm quản gì thân

 Tác phẩm này là một bản dịch và có thông tin cấp phép khác so với bản quyền của nội dung gốc.
Bản gốc:

Tác phẩm này, được phát hành trước ngày 1 tháng 1 năm 1928, đã thuộc phạm vi công cộng trên toàn thế giới vì tác giả đã mất hơn 100 năm trước.

 
Bản dịch:

Tác phẩm này thuộc phạm vi công cộng vì thời hạn bảo hộ bản quyền của nó đã hết ở Việt Nam. Nếu là tác phẩm khuyết danh, nó đã được công bố lần đầu tiên trước năm 1960. Đối với các loại tác phẩm khác, tác giả (hoặc đồng tác giả cuối cùng) của nó đã mất trước năm 1973. (Theo Điều 27, Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam sửa đổi, bổ sung 2009 bắt đầu có hiệu lực từ năm 2010 và điều khoản kéo dài bản quyền đối với tác phẩm khuyết danh từ 50 thành 75 năm nhưng không hồi tố)


Ngoài ra, một tác phẩm của Việt Nam thuộc phạm vi công cộng tại Việt Nam theo quy định này cũng thuộc phạm vi công cộng tại Hoa Kỳ chỉ nếu nó thuộc phạm vi công cộng tại Việt Nam vào ngày 23 tháng 12 năm 1998, tức là: tác phẩm khuyết danh đã được công bố lần đầu tiên trước năm 1948; đối với các loại tác phẩm khác, tác giả (hoặc đồng tác giả cuối cùng) của nó đã mất trước năm 1948 tác phẩm chưa bao giờ được xuất bản tại Hoa Kỳ trước ngày 23 tháng 12 năm 1998. (Theo Tuyên cáo 7161 của Tổng thống Bill Clinton áp dụng Đạo luật Thỏa thuận Vòng đàm phán Uruguay (URAA) đối với các tác phẩm được xuất bản lần đầu tiên tại Việt Nam)