Ba cái lăng nhăng

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
Ba cái lăng nhăng
của Trần Tế Xương


Một trà một rượu một đàn bà,
Ba cái lăng nhăng nó quấy ta,
Chừa được cái gì hay cái nấy,
Có chăng chừa rượu với chừa trà.