Ba lần khóc ông Tản Đà

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Pho Thong 41 p150.jpg
Ba lần khóc ông Tản-Đà


LẦN THỨ NHẤT

1.) Mây Tản trăng Đà, khối tình non nước. Như quan bác; Làng báo thế là nghèo, nhưng làm giầu cho mấy nhà in sách;

2.) Mưa Âu gió Mỹ, giấc mộng văn chương. Còn thằng tôi: Chợ trời ai có hỏi, xin chớ bảo rằng một kẻ hay cười.[1]

LẦN THỨ HAI

1.) Khối tình lớn, khối tình con, Tản Đà văn thơ còn thiên-cổ;

2.) Hạng bom nhẹ, hạng bom nặng, Hít Mút oanh-liệt chỉ nhất thời.

LẦN THỨ BA

1.) Chớ nên coi thường: Ở đời bao nhiêu quan Cử quan Nghè, không bằng cái danh ông Ấm Hiếu;

2.) Có một điều lạ: đưa đám gần đủ mặt chủ in chủ báo, hình như chỉ thiếu cụ Thượng Lê.[2]

HÌ-ĐÌNH, NGUYỄN VĂN TÔI

   
Chú thích

  1. Ông Tản-Đà có câu: « Gánh văn lên bán chợ trời »
  2. Cụ Thượng Lê văn Phúc là một nhà xuất-bản văn thơ ông Tản-Đà đầu tiên ở xứ Bắc-kỳ.