Biên dịch:Khung phân loại Thư viện Quốc hội Hoa Kỳ/Lớp Q

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

LỚP Q - KHOA HỌC

(Nhấn vào mỗi phân lớp để xem chi tiết)

Phân lớp Q Khoa học (Tổng quát)
Phân lớp QA Toán học
Phân lớp QB Thiên văn học
Phân lớp QC Vật lý học
Phân lớp QD Hóa học
Phân lớp QE Địa chất học
Phân lớp QH Lịch sử tự nhiên - Sinh học
Phân lớp QK Thực vật học
Phân lớp QL Động vật học
Phân lớp QM Giải phẫu người
Phân lớp QP Sinh lý học
Phân lớp QR Vi sinh vật học

Phân lớp Q

Q1-390 Khoa học (Tổng quát)
Q1-295 General
Q300-390 Cybernetics
Q350-390 Information theory

Phân lớp QA

QA1-939 Toán học
QA1-43   General
QA47-59 Tables
QA71-90 Instruments and machines
QA75-76.95   Calculating machines
QA75.5-76.95 Electronic computers. Computer science
QA76.75-76.765   Computer software
QA101-(145) Elementary Toán học. Arithmetic
QA150-272.5 Algebra
QA273-280 Probabilities. Mathematical statistics
QA299.6-433 Analysis
QA440-699 Geometry. Trigonometry. Topology
QA801-939 Analytic mechanics

Phân lớp QB

QB1-991 Thiên văn học
QB1-139   General
QB140-237 Practical and spherical Thiên văn học
QB275-343 Geodesy
QB349-421 Theoretical Thiên văn học and celestial mechanics
QB455-456 AstroĐịa chất học
QB460-466 AstroVật lý học
QB468-480 Non optical methods of Thiên văn học
QB495-903 Descriptive Thiên văn học
QB500.5-785   Solar system
QB799-903 Stars
QB980-991 Cosmogony. Cosmology

Phân lớp QC

QC1-999 Vật lý học
QC1-75   General
QC81-114 Weights and measures
QC120-168.85 Descriptive and experimental mechanics
QC170-197 Atomic Vật lý học. Constitution and properties of matter
Including molecular Vật lý học, relativity, quantum theory, and solid state Vật lý học
QC221-246 Acoustics. Sound
QC251-338.5 Heat
QC310.15-319   Thermodynamics
QC350-467 Optics. Light
QC450-467 Spectroscopy
QC474-496.9 Radiation Vật lý học (General)
QC501-766 Electricity and magnetism
QC501-(721) Electricity
QC669-675.8   Electromagnetic theory
QC676-678.6 Radio waves (Theory)
QC701-715.4 Electric discharge
QC717.6-718.8 Plasma Vật lý học. Ionized gases
QC750-766 Magnetism
QC770-798 Nuclear and particle Vật lý học. Atomic energy. Radioactivity
QC793-793.5 Elementary particle Vật lý học
QC794.95-798 Radioactivity and radioactive substances
QC801-809 GeoVật lý học. Cosmic Vật lý học
QC811-849 Geomagnetism
QC851-999 Meteorology. Climatology
Including the earth's atmosphere
QC974.5-976 Meteorological optics
QC980-999 Climatology and weather
QC994.95-999 Weather forecasting

Phân lớp QD

QD1-999 Hóa học
QD1-65 General
Including alchemy
QD71-142 Analytical Hóa học
QD146-197 Inorganic Hóa học
QD241-441 Organic Hóa học
QD415-436 BioHóa học
QD450-801 Physical and theoretical Hóa học
QD625-655 Radiation Hóa học
QD701-731 PhotoHóa học
QD901-999 Crystallography

Phân lớp QE

QE1-996.5 Địa chất học
QE1-350.62   General
Including geographical divisions
QE351-399.2 Mineralogy
QE420-499 Petrology
QE500-639.5 Dynamic and structural Địa chất học
QE521-545   Volcanoes and earthquakes
QE601-613.5 Structural Địa chất học
QE640-699 Stratigraphy
QE701-760 Paleontology
QE760.8-899.2 PaleoĐộng vật học
QE901-996.5 PaleoThực vật học

Phân lớp QH

QH1-278.5 Natural history (General)
QH1-(199.5)   General
Including nature conservation, geographical distribution
QH201-278.5 Microscopy
QH301-705.5 Biology (General)
QH359-425 Evolution
QH426-470 Genetics
QH471-489 Reproduction
QH501-531 Life
QH540-549.5 Ecology
QH573-671 Cytology
QH705-705.5 Economic biology

Phân lớp QK

QK1-989 Thực vật học
QK1-474.5   General
Including geographical distribution
QK474.8-495 Spermatophyta. Phanerogams
QK494-494.5   Gymnosperms
QK495 Angiosperms
QK504-(638) Cryptogams
QK640-(707) Plant anatomy
QK710-899 Plant Sinh lý học
QK900-989 Plant ecology

Phân lớp QL

QL1-991 Động vật học
QL1-355   General
Including geographical distribution
QL360-599.82 Invertebrates
QL461-599.82   Insects
QL605-739.8 Chordates. Vertebrates
QL614-639.8 Fishes
QL640-669.3 Reptiles and amphibians
QL671-699 Birds
QL700-739.8 Mammals
QL750-795 Animal behavior
QL791-795 Stories and anecdotes
QL799-799.5 Morphology
QL801-950.9 Anatomy
QL951-991 Embryology

Phân lớp QM

QM1-695 Giải phẫu người
QM1-511   General
QM531-549 Regional anatomy
QM550-577.8 Human and comparative histology
QM601-695 Human embryology

Phân lớp QP

QP1-(981) Sinh lý học
QP1-345   General
Including influence of the environment
QP351-495 NeuroSinh lý học and neuropsychology
QP501-801 Animal bioHóa học
QP(901)-(981) Experimental pharmacology

Phân lớp QR

QR1-502 Vi sinh vật học
QR1-74.5 General
QR75-99.5 Bacteria
QR99.6-99.8 Cyanobacteria
QR100-130 Microbial ecology
QR171 Microorganisms in the animal body
QR180-189.5 Immunology
QR355-502 Virology