Biên dịch:Nghị quyết 413 của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Nghị quyết 413 của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc  (1977) 
của Liên Hiệp Quốc, do Wikisource dịch từ tiếng Anh

Thông qua tại cuộc họp thứ 2025 với sự đồng thuận tuyệt đối, vào ngày 20 tháng 7 năm 1977.

Hội đồng Bảo an,

Sau khi xem xét đơn gia nhập Liên Hiệp Quốc của nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam[1],

Đề nghị Đại hội đồng chấp thuận nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam trở thành thành viên của Liên Hiệp Quốc.


1. ^ Như trên, năm thứ ba mươi mốt, bổ sung cho tháng 7, 8 và 9 năm 1976, tài liệu S/12183.

Tác phẩm này được lấy từ một tài liệu chính thức của Liên Hiệp Quốc. Chính sách của tổ chức này quy định hầu hết các văn bản đều thuộc phạm vi công cộng nhằm mục đích phổ biến "ngày càng rộng rãi các ý tưởng (nếu có) trong các ấn phẩm của Liên Hiệp Quốc".

Căn cứ vào văn bản Administrative Instruction ST/AI/189/Add.9/Rev.2 của Liên Hiệp Quốc bằng tiếng Anh, các tác phẩm sau đây thuộc phạm vi công cộng trên toàn thế giới:

  1. Các biên bản chính thức (biên bản hội nghị, biên bản theo đúng nguyên văn và bản tóm tắt, ...)
  2. Các tài liệu của Liên Hiệp Quốc có kèm theo biểu tượng Liên Hiệp Quốc
  3. Các tư liệu thông tin công cộng được thiết kế chủ yếu nhằm thông tin cho công chúng về hoạt động của Liên Hiệp Quốc (không bao gồm các tư liệu thông tin công cộng được dùng để bán).