Biên dịch:Tuyên bố của Chính phủ Cộng hòa Pháp về Hiệp định Genève

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Tuyên bố của Chính phủ Cộng hòa Pháp về Hiệp định Genève  (1954) , do Wikisource dịch từ tiếng Anh
Chính phủ Pháp ra hai tuyên bố liên quan đến 2 điều trong bản Tuyên bố cuối cùng của Hội nghị Genève.

TUYÊN BỐ CỦA CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA PHÁP
(Tham chiếu: Điều 10 của Tuyên bố cuối cùng)

Chính phủ Cộng hòa Pháp tuyên bố sẵn sàng rút quân khỏi các lãnh thổ của Cao Miên, Lào và Việt Nam, theo yêu cầu của các Chính phủ trên với thời hạn được quyết định trong thỏa thuận giữa các bên, ngoại trừ trường hợp có sự thỏa thuận giữa hai bên cho phép một số lượng nhất định quân đội Pháp tiếp tục hiện diện tại những vị trí cụ thể trong khoảng thời gian cụ thể.

TUYÊN BỐ CỦA CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA PHÁP
(Tham chiếu: Điều 11 của Tuyên bố cuối cùng)

Để giải quyết tất cả các vấn đề liên quan đến việc tái lập và củng cố hòa bình tại Cao Miên, Lào và Việt Nam, Chính phủ Pháp sẽ tiến hành trên nguyên tắc tôn trọng độc lập và chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Cao Miên, Lào và Việt Nam.

 Tác phẩm này là một bản dịch và có thông tin cấp phép khác so với bản quyền của nội dung gốc.
Bản gốc:

Tác phẩm này thuộc phạm vi công cộng ở Hoa Kỳ vì nó được xuất bản hợp pháp ở bên trong Hoa Kỳ (hoặc ở Trụ sở Liên Hiệp Quốc tại New York theo Điều 7 của Hiệp định Trụ sở Liên Hiệp Quốc tại Hoa Kỳ) từ năm 1923 đến năm 1977 mà không có thông báo bản quyền.


Tác phẩm này có thể vẫn có bản quyền ở các khu vực tài phán không áp dụng luật thời hạn ngắn hơn đối với các tác phẩm Hoa Kỳ.
 
Bản dịch:

Các giấy phép chuẩn của Wikisource đối với tác phẩm do chính các biên tập viên tự viết.

Tác phẩm này được phát hành theo các điều khoản của Giấy phép Tài liệu Tự do GNU.


Điều khoản sử dụng của Wikimedia Foundation yêu cầu văn bản được cấp phép theo GFDL được nhập sau tháng 11 năm 2008 cũng phải cấp phép kép với một giấy phép tương thích khác. "Nội dung chỉ khả dụng trong GFDL không được phép" (§7.4). Điều này không áp dụng cho phương tiện phi văn bản.

Tác phẩm này được phát hành theo Giấy phép Creative Commons Ghi công-Chia sẻ tương tự 3.0 Chưa chuyển đổi, cho phép sử dụng, phân phối, và tạo tác phẩm phái sinh một cách tự do, miễn là không được thay đổi giấy phép và ghi chú rõ ràng, cùng với việc ghi công tác giả gốc.