50%

Biên dịch:Tuyên bố của Chính phủ Hoàng gia Cao Miên về Hiệp định Genève

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Tuyên bố của Chính phủ Hoàng gia Cao Miên về Hiệp định Genève  (1954) , do Wikisource dịch từ tiếng Anh

TUYÊN BỐ CỦA CHÍNH PHỦ HOÀNG GIA CAO MIÊN
(Tham chiếu: Điều 3 của Tuyên bố cuối cùng)

Chính phủ Hoàng gia Cao Miên,

Với mong muốn đảm bảo sự hòa hợp và hòa thuận của thần dân Vương quốc,

Tuyên bố quyết tâm thực hiện những biện pháp cần thiết để hòa nhập mọi công dân, mà không có sự phân biệt, vào một cộng đồng quốc gia và đảm bảo cho họ các quyền lợi và quyền tự do mà Hiến pháp của Vương quốc đã quy định;

Khẳng định rằng mọi công dân Cao Miên được tham gia một cách tự do với vai trò là cử tri hoặc ứng cử viên trong các cuộc tổng tuyển cử với hình thức bỏ phiếu kín.

TUYÊN BỐ CỦA CHÍNH PHỦ HOÀNG GIA CAO MIÊN
(Tham chiếu: Điều 4 và 5 của Tuyên bố cuối cùng)

Chính phủ Hoàng gia Cao Miên quyết tâm không bao giờ theo đuổi chính sách hiếu chiến và sẽ không bao giờ cho phép lãnh thổ Cao Miên bị sử dụng để phục vụ chính sách như vậy.

Chính phủ Hoàng gia Cao Miên sẽ không tham gia vào bất cứ thỏa thuận nào với các Quốc gia khác, nếu thỏa thuận đó có điều khoản bắt buộc Cao Miên phải tham gia vào một liên minh quân sự không phù hợp với các nguyên tắc của Hiến chương Liên Hợp Quốc, hoặc, trừ khi an ninh của Cao Miên bị đe dọa, bắt buộc thành lập các căn cứ trên lãnh thổ Cao Miên để phục vụ cho lực lượng quân đội nước ngoài.

Chính phủ Hoàng gia Cao Miên quyết tâm giải quyết các tranh chấp quốc tế bằng các biện pháp hòa bình, theo cách thức không làm nguy hại đến hòa bình, an ninh và công lý của thế giới.

Trong quá trình từ lúc đình chỉ chiến sự tại Việt Nam cho đến khi các vấn đề chính trị của nước đó được giải quyết rốt ráo, Chính phủ Hoàng gia Cao Miên sẽ không yêu cầu viện trợ nước ngoài, dù là công cụ chiến tranh, nhân viên hay cố vấn trừ khi vì mục đích phòng vệ lãnh thổ.

 Tác phẩm này là một bản dịch và có thông tin cấp phép khác so với bản quyền của nội dung gốc.
Bản gốc:

Tác phẩm này thuộc phạm vi công cộng ở Hoa Kỳ vì nó được xuất bản hợp pháp ở bên trong Hoa Kỳ (hoặc ở Trụ sở Liên Hiệp Quốc tại New York theo Điều 7 của Hiệp định Trụ sở Liên Hiệp Quốc tại Hoa Kỳ) từ năm 1923 đến năm 1977 mà không có thông báo bản quyền.


Tác phẩm này có thể vẫn có bản quyền ở các khu vực tài phán không áp dụng luật thời hạn ngắn hơn đối với các tác phẩm Hoa Kỳ.
 
Bản dịch:

Các giấy phép chuẩn của Wikisource đối với tác phẩm do chính các biên tập viên tự viết.

Tác phẩm này được phát hành theo các điều khoản của Giấy phép Tài liệu Tự do GNU.


Điều khoản sử dụng của Wikimedia Foundation yêu cầu văn bản được cấp phép theo GFDL được nhập sau tháng 11 năm 2008 cũng phải cấp phép kép với một giấy phép tương thích khác. "Nội dung chỉ khả dụng trong GFDL không được phép" (§7.4). Điều này không áp dụng cho phương tiện phi văn bản.

Tác phẩm này được phát hành theo Giấy phép Creative Commons Ghi công-Chia sẻ tương tự 3.0 Chưa chuyển đổi, cho phép sử dụng, phân phối, và tạo tác phẩm phái sinh một cách tự do, miễn là không được thay đổi giấy phép và ghi chú rõ ràng, cùng với việc ghi công tác giả gốc.