Biệt Phạm lang trung

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Biệt Phạm lang trung[1]
Từ biệt ông lang trung họ Phạm

của Cao Bá Quát
Phiên âm Hán Việt Dịch nghĩa

Dĩ từ niên lai bất tương kiến,
Kiến thời liên ngã cánh liên quân.
Mang mang thân thế tri hà liễu,
Hạo hạo kiền khôn tích tạm phân.
Vạn lý ức qui sầu Tử Mỹ[2],
Nhất quan đa bệnh sấu Hưu Văn[3].
Minh thần khước vọng giang kiều lộ,
Nam lĩnh vân liên Bắc lĩnh vân.

Đã bốn năm nay không gặp nhau,
Gặp nhau, ta thương ta lại thương cả cho bạn.
Thân thế mịt mờ, biết bao giờ cùng?
Trời đất man mác, ngậm ngùi lúc tạm chia tay.
Đường muôn dặm chỉ những mong về, Tử Mỹ buồn bã,
Một chức quan lại thêm nhiều bệnh, Hưu Văn gầy gò.
Sáng mai lại ngóng trông về phía đường cách sông cách cầu,
Sẽ thấy mây núi Nam nối liền mới mây núi Bắc!

   
Chú thích

  1. Lang trung họ Phạm: Tức là Phạm Sỹ Ái, tên tự là Đôn Nhân, người xã Trung-lập, huyện Đường-hào (nay là Mỹ-hào tỉnh Hải-Hưng), đỗ hoàng giáp năm Minh-mệnh thứ 13 (1832) làm Lang trung bộ Lại.
  2. Tử Mỹ: tên tự của Đỗ Phủ, thi nhân đời Đường. Lúc ông chạy loạn vào Ba-thục, có làm nhiều thơ tả tình nhớ quê hương.
  3. Hưu Văn: tên tự của Thẩm Ước, đời Nam triều, làm quan trải ba triều (Tống, Tề, Lương). Lúc già dâng thư xin về, trong có nói: « Mình già và ốm, vài tuần lại phải đổi áo nịt da; lấy tay nắm cánh tay thì hàng tháng thấy gầy đi nửa phân ».