Buổi chiều trông ráng mây đỏ

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Buổi chiều trông ráng mây đỏ
của Lê Thánh Tông

Trước đông rỡ thoáng ngàn tiên,
Ban tối cây lồng khuất cửa thiền.
Lẻ tẻ đầu non người quẩy củi,
Lao xao cuối bãi khách về thuyền.
Mõ vang cốc cốc bên kia bến,
Chuông đóng coong coong mái nọ chiền.
Năm thức hồng vân, kìa đế sở[1],
Thân sơ[2] hương hỏa[3] có nhân duyên[4].

   
Chú thích

  1. Đế sở: cung Trời
  2. Thân sơ: tiền kiếp
  3. Hương hỏa: nén hương ngọn nến
  4. Câu này ý nói: Tiền thân có nhân duyên giữ việc hương đèn nơi cung điện (có chức vụ cao quý). Cả hai câu ý nói: định mệnh con người được định sẵn nơi cung Thượng đế