Bước tới nội dung

Buổi sáng ngắm sông chài

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Buổi sáng ngắm sông chài
của Lê Thánh Tông

Sông lồng lộng, nước mênh mênh,
Lườn lượn chèo qua nép nép[1] mình.
Gió hiu hiu, thuyền bé bé,
Mưa phun phún, nón kềnh kềnh.
Chuông chiền mỗi mỗi coong coong gióng,
Mõ xã lâu lâu cốc cốc lềnh[2].
Bến liễu[3] đâu đâu tìm mộng mộng,
Đường về than thán[4], nguyệt chênh chênh.

   
Chú thích

  1. Nép nép: Né khéo
  2. Lềnh: Phát lệnh
  3. Bến liễu: Bến sông có trồng cây liễu. Thơ Đỗ Mục đời Đường có câu: "Sở ngạn liễu hà cùng, biệt sầu phân nhược nhứ" (Cây liễu ở bờ sông Sở không biết đâu là bờ bến, mối sầu riêng rối rít như bông)
  4. Than thán: Bằng phẳng