Cái diều giấy

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Cái diều giấy
của Lê Thánh Tông

Gió hiu hiu nhẹ cánh hồng,
Nhang dọc dầu[1] ta cao lướt không.
Đỉnh núi phau phau mờ thức bạc,
Giữa trời lồ lộ dãi vầng hồng.
Chín lần lèo rủ, dầu[1] thong thả,
Bốn biển lòng vui phỉ ngóng trông.
Có thuở liệng chơi ngoài lục hợp (?)
Hư không, loài ác[2] rẽ đùng đùng.

   
Chú thích

  1. a ă Dầu: Mặc
  2. Ác: Quạ