Cái diều giấy

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Gió hiu hiu nhẹ cánh hồng,
Nhang dọc dầu[1] ta cao lướt không.
Đỉnh núi phau phau mờ thức bạc,
Giữa trời lồ lộ dãi vầng hồng.
Chín lần lèo rủ, dầu[1] thong thả,
Bốn biển lòng vui phỉ ngóng trông.
Có thuở liệng chơi ngoài lục hợp (?)
Hư không, loài ác[2] rẽ đùng đùng.

   
Chú thích

  1. a ă Dầu: Mặc
  2. Ác: Quạ