Câu đối than thân

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Câu đối than thân
của Trần Tế Xương

Nợ có chết ai đâu, chửi chó mắng mèo eo óc ;
Trời để sống ta mãi, lên xe xuống ngựa có phen.
                    *
Trúc báo bình an, nỡ để vun trồng bên kẽ ngạch ;
Cò nhiều văn tự[1], cớ sao lặn lội ở bờ sông ?

   
Chú thích

  1. Cò "giàu" vì bán nhiều ruộng cho vạc, có văn tự đeo ở cổ ? (truyện cổ tích).