Cây đánh đu

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Cây đánh đu
của Lê Thánh Tông

Sau này Hồ Xuân Hương có bài thơ Đánh đu, chắc đó chính là bài này biến dạng đôi chút.

Bốn cột lang, nha[1] cắm để chồng,
Ả thì đánh cái, ả còn ngong.
Tế hậu thổ, khom khom cật,
Vái hoàng thiên, ngửa ngửa lòng.
Tám bức quần hồng bay phới phới,
Hai hàng chân ngọc đứng song song.
Chơi xuân hết tấc xuân dường ấy,
Nhổ cột đem về để lỗ không.

   
Chú thích

  1. Lang: Cây cau. Nha: Cây dừa, những thứ cây cứng dùng làm cột cây đu