Cây cau (Lê Thánh Tông)

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
Xem tác phẩm có tựa đề tương tự tại Cây cau.

Ơn chúa vun trồng những thuở nao,
Một năm là một nhẫn[1] lên cao.
Buồng đống[2] cháu con bao xiết kể,
Nhà đầy khách khứa hỏi han chào.
Lưng hằng đai thắt mưa nhuần gội,
Đầu đã tàn che nắng chẳng vào.
Giữa trời chăm chắm nên rường cột,
Gió cả dầu rung chẳng trút bao!

   
Chú thích

  1. Nhẫn: Dướn
  2. Buồng đống: Chất đống