Cây chuối (Lê Thánh Tông)

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Xem tác phẩm có tựa đề tương tự tại Cây chuối.
Cây chuối
của Lê Thánh Tông

Thú nửa lâm tuyền, nửa thị thành,
Vun trồng, toàn đội đức cao xanh.
Dọc[1] giơ gươm đẩu[2] kinh cuồng khấu[3],
Lá cuốn cờ xuân tượng[4] thái bình.
Trong sạch xưa sau[5] ấy tiết,
Móc mưa nhuần gội trong mình.
Đành hay giống cố phù nước,
Con cháu đời đời dõi đĩnh sinh[6].

   
Chú thích

  1. Dọc: Sống lá
  2. Gươm đẩu: Gươm như cán (chuôi) sao bắc đẩu
  3. Cuồng khấu: Giặc giã cuồng bạo
  4. Tượng: Vẻ
  5. Xưa sau: Trước sau
  6. Đĩnh sinh: Mọc lên đĩnh đạc