Cây mai (Lê Thánh Tông)

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Xem tác phẩm có tựa đề tương tự tại Cây mai.
Cây mai
của Lê Thánh Tông

Trội cành nam chiếm một chồi,
Tin xuân mãi mãi điểm cây mai.
Tinh thần sáng, thuở trăng tĩnh,
Cốt cách đông khi gió thôi[1].
Tiết cứng trượng phu thông ấy bạn,
Nết trong quân tử, trúc là đôi[2],
Nhà truyền[3] thanh bạch dăng từng khối,
Phỉ xứng danh thơm đệ nhất khôi!

   
Chú thích

  1. Thôi: Ngừng
  2. Là đôi: Sánh đôi
  3. Truyền: Truyền thống