Cây mai già

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Cây mai già
của Lê Thánh Tông

Dòng dõi Giang Lăng tiếng đã đồn,
Già còn hơn nữa[1] thuở còn non.
Xuân thêm cốt cách, hương càng bội[2],
Tuyết giúp tinh thần ngọc hãy còn...
Kể mặt, hay thông đều bạn tác[3],
Theo chân chiếm bảng, những em con[4].
Tiết là đá sắt thêm khoe muộn,
Sực nức danh thơm kiếp chẳng mòn.

   
Chú thích

  1. Nữa: Cả
  2. Càng bội: Gấp bội
  3. Bạn tác: Bạn hữu, tuổi tác
  4. Bài thơ vịnh mai của Vương Tăng nhà Tống có câu "Tiên hưởng bách khoa đầu thượng khai", Nghĩa là nở trước các thứ hoa khác. Câu này ý nói: Mai đã chiếm được hoa khôi rồi, thì còn hoa khác dự vào hoa bảng, đều là bậc đàn em theo chân nối gót mà thôi