Công

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Hóa-công máy-móc ở đâu nà,
Trăm thợ nhân-gian nghẻ-ngóc ra.
Sáu tỉnh đua làm nghề khéo-léo,
Năm châu sắm đủ của xây-xoa.
Mẫu tuồng đơn kép theo hình-thế,
Mỗi việc lâu mau tại ý ta
Máy tạo trong tay nào có vụng,
Chi lăm lương-đống[1] nước cùng nhà.

   
Chú thích

  1. Lương-đống: rường cột. Nghĩa bóng: Người có tài.