Công báo năm 2015/Số 871 - 872

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Số: 871 + 872 Ngày 29 tháng 07 năm 2015

MỤC LỤC


Trang
VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
QUỐC HỘI - CHỦ TỊCH NƯỚC
09-07-2015 Lệnh số 12/2015/L-CTN về việc công bố Luật. 2
25-06-2015 Luật số 84/2015/QH13 Luật an toàn, vệ sinh lao động. 3
BỘ CÔNG THƯƠNG
13-06-2015 Thông tư số 23/2015/TT-BCT quy định trình tự, thủ tục đầu tư dự án nhà máy nhiệt điện theo hình thức hợp đồng Xây dựng Kinh doanh - Chuyển giao. 59
VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC
BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
13-07-2015 Quyết định số 2505/QĐ-BGTVT về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật về giao thông vận tải hết hiệu lực thi hành 06 tháng đầu năm 2015. 70
BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
15-07-2015 Quyết định số 2796/QĐ-BNN-QLCL về việc tạm dừng hiệu lực thi hành đối với khoản 2, Điều 16 Thông tư số 12/2015/ TT-BNNPTNT ngày 16 tháng 3 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn kiểm tra an toàn thực phẩm hàng hóa có nguồn gốc thực vật nhập khẩu. 87