Công báo năm 2017/Số 511 - 512

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Số: 511 + 512 Ngày 24 tháng 07 năm 2017

MỤC LỤC


Trang
VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH NƯỚC - QUỐC HỘI
22-06-2017 Lệnh số 01/2017/L-CTN về việc công bố Luật. 3
12-06-2017 Luật số 04/2017/QH14 luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa. 4
VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC
CHỦ TỊCH NƯỚC
10-07-2017 Quyết định số 1335/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam. 21
10-07-2017 Quyết định số 1336/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam. 22
10-07-2017 Quyết định số 1338/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam. 23
10-07-2017 Quyết định số 1339/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam. 24
10-07-2017 Quyết định số 1340/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam. 25
VĂN BẢN HỢP NHẤT - BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
06-07-2017 Văn bản hợp nhất số 11/VBHN-BNNPTNT hợp nhất Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Thú y, giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi. 26