Công báo năm 2019/Số 577 - 578

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Số: 577 + 578 Ngày 21 tháng 07 năm 2019

MỤC LỤC


Trang
VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
QUỐC HỘI
14-06-2019 Luật số 41/2019/QH14 luật Thi hành án hình sự. 2
(Đăng từ Công báo số 575 + 576 đến số 577 + 578)
VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
11-07-2019 Quyết định số 861/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019 - 2021”. 58
THANH TRA CHÍNH PHỦ
28-06-2019 Quyết định số 477/QĐ-TTCP về việc công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của thanh tra chính phủ thời kỳ 2014 - 2018. 73