Công báo năm 2019/Số 993 - 994

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Số: 993 + 994 Ngày 26 tháng 12 năm 2019

MỤC LỤC


Trang
VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH NƯỚC - QUỐC HỘI
03-12-2019 Lệnh số 08/2019/L-CTN về việc công bố Luật. 2
20-11-2019 Nghị quyết số 45/2019/QH14 bộ luật Lao động. 3