Công báo năm 2021/Số 567 - 568

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Số: 567 + 568 Ngày 30 tháng 4 năm 2021

MỤC LỤC


Trang
VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH NƯỚC - QUỐC HỘI
09-04-2021 Lệnh số 01/2021/L-CTN về việc công bố Luật. 3
30-03-2021 Luật số 73/2021/QH14 luật Phòng, chống ma túy. 4
CHÍNH PHỦ
19-04-2021 Nghị định số 52/2021/NĐ-CP gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2021. 35
BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
08-04-2021 Thông tư số 07/2021/TT-BGTVT quy định về giám định tư pháp trong lĩnh vực giao thông vận tải. 46
BỘ TÀI CHÍNH
07-04-2021 Thông tư số 25/2021/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh, cư trú tại Việt Nam. 63
VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC
CHÍNH PHỦ
16-04-2021 Nghị quyết số 45/NQ-CP phiên họp triển khai công việc của Chính phủ sau khi được kiện toàn tại Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV. 76
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
22-04-2021 Quyết định số 593/QĐ-TTg về việc phân công công tác của Thủ tướng và các Phó Thủ tướng Chính phủ. 85
16-04-2021 Chỉ thị số 11/CT-TTg về tăng cường chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp năm 2021. 93