Công bình chính trực đối

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Công bình chính trực đối
của Phòng Huyền Linh
Nguyên văn chữ Hán Phiên âm Hán Việt

臣聞理國要道,實在公平正直,故《尚書》云:「無偏無黨,王道蕩蕩;無黨無偏,王道平平。又孔子稱:」舉直錯諸枉,則民服。「今聖慮所尚,誠足以極政教之源,盡至公之要,囊括區宇,化成天下。

Thần văn để ý quốc yếu đạo, thật tại công bình chính trực, cố 《 thượng thư 》 vân: "Vô thiên vô đảng, vương đạo đãng đãng; vô đảng vô thiên, vương đạo thường thường. Lại Khổng Tử xưng: " cử thẳng lổi chư uổng, tắc dân phục."Nay thánh lự sở thượng, thành đủ để cực chính giáo chi nguyên, tận chí công chi phải, bao quát khu vũ, hóa thành thiên hạ.