Công nông binh thi đua

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Công nhân phất cao ngọn cờ Duyên Hải,
Nông dân phất cao ngọn cờ Đại Phong,
Bộ đội anh hùng phất cao cờ “Ba Nhất’’.
Công, nông, binh đại thi đua, đại đoàn kết,
Chủ nghĩa xã hội nhất định đại thành công,
Bắc - Nam nhất định sẽ thống nhất, non sông một nhà.

Ngày 11 tháng 7 năm 1961