Công nhân quốc tế

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Công nhân quốc tế  (1954) 
của Hồ Chí Minh

Rút từ bài Tinh thần quốc tế của giai cấp công nhân, báo Nhân dân số 212, ngày 7 đến 9-8-1954.

Tinh thần quốc tế công nhân
Quý giá nghìn vàng há dễ cân
Giai cấp cần lao trong bể khổ
Một lòng ủng hộ với tương thân