Cảm đề

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Cảm đề  (1923) 
của Phạm Tuấn Tài

Tạp chí Nam Phong số 70, tháng 4-1923.

Tài sơ đức bạc phận thư sinh,
Nghĩ nỗi mình thôi lại giật mình.
Hỏi nợ tang bồng trơ mặt trắng,
Soi gương kim cổ thẹn mày xanh.
Nước non cau mặt trò dâu bể,
Thân thế đau lòng nỗi nhục vinh.
Thôi những buồn tênh càng chán ngắt,
Vòng trần khôn lẽ chạy vòng quanh.