Cảm hứng (Trần Tế Xương)

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Xem tác phẩm có tựa đề tương tự tại Cảm hứng.
Cảm hứng
của Trần Tế Xương

Xấp xỉ ba mươi mấy tuổi đầu
Trăm năm tính đốt hãy còn lâu.
Ví cho thi đỗ làm quan lớn
Thì cũng nhỏ to cưới chị hầu.
Đất nọ vẫn thường hay có chạch[1]
Bể kia có lúc cũng trồng dâu[2]
Hôm nay rỗi rãi buồn tình nhỉ
Thử xuống Hàng Thao đập ngón chầu[3]

   
Chú thích

  1. Chạch: do câu tục ngữ "Đất sỏi chạch vàng", ý nói ở nơi tầm thường vẫn sinh được người hào kiệt
  2. Trồng dâu: theo câu "Thương hải biến vị điền", nghĩa là: biển xanh biến thành nương dâu. Ý nói hy vọng có sự thay đổi tốt cho mình
  3. Hàng Thao: nơi có xóm cô đào (hát ả đào)