Cảm hứng thi

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Cảm hứng thi
của Nguyễn Bỉnh Khiêm

II[sửa]

Phiên âm Hán Việt

Yếm khan nghịch tặc cửu xương cuồng,
Hỗ chiến giao tranh bán sát thương.
Liệt hỏa viêm viêm phần ngọc thạch,
Cô ưng ngạc ngạc bố loan hoàng[1].
Du tồ binh vị tiêm quần xú,
Kinh loạn dân đa tán tứ phương.
Văn đạo chấn cung trùng xuất chấn[2]
Thánh vương khắc kỉ bốc hưu tường.

III[sửa]

Phiên âm Hán Việt

Nghịch tặc xương cuồng phạm đế kinh,
Chủ ưu thần nhục trọng thương tình.
Hễ tô cừu uất thương sinh vọng,
Điếu phạt thùy hưng thời vũ binh
Tứ hải y qui dân đới cựu
Cửu thiên chiêu yết nhật trùng minh
Cổ lai nhân giả tư vô địch[3],
Hà tất khu khu sự chiến tranh.

V[sửa]

Phiên âm Hán Việt

Xã tắc điên nguy xuất lực phù,
Lão lai mị đạn hiệu trì khu.
Vô cô dân cửu li đồ độc,
Bất sát thùy năng úy hễ tô
Vị quốc tồn cô minh đại nghĩa,
Chỉ kì diệt tặc phục thần châu
Hội khan chỉnh đốn kiền khôn phủ,
Tân quán Vân am mịch cựu du.

   
Chú thích

  1. Loan hoàng: chim loan chim hoàng
  2. Cung chấn xuất quẻ chấn (thiên tử vượng)
  3. Nhân giả tư vô địch: người có nhân là vô địch