Cảm tác (Phan Châu Trinh)

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Xem tác phẩm có tựa đề tương tự tại Cảm tác.
Cảm tác
của Phan Châu Trinh

Làm trai quyết gánh gánh gian nan,
Dám nại xa xôi bỏ giữa đàng,
Coi lại chỉ còn ba tấc lưỡi,
Trải qua đã nát mấy buồng gan,
Tếch dương Ấn Độ nhì thiên hạ,
Lên tháp Ba Lê[1] nhất thế gian.
Mượn bút Tương Như đề mấy chữ
Thân này xin phó với giang san.

   
Chú thích

  1. Paris, thủ đô nước Pháp