Bước tới nội dung

Cảnh buổi sáng ở Động Lâm

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Cảnh buổi sáng ở Động Lâm
của Lê Thánh Tông

Trước đông tang tảng cảnh hầu[1] ngày,
Bến Động Lâm kia cũng gấm tày[2].
Cửa có non xanh xem dễ thấy,
Song nhiều mai bạc lựa[3] sơ hay[4].
Cá ăn mặt nước con vờn, nhảy,
Chim bắn đầu non cái đỗ, bay.
Khi ấy bút thần làm biếng chép,
Giang sơn góp một nghiêng tay[5].

   
Chú thích

  1. Hầu: Tựa
  2. Gấm tày: Như gấm
  3. Chữ "lựa" có tác giả trước đây giải thích nghĩa là "lọ là", theo chúng tôi không đúng. "Lựa" (từ cổ) phải là một động từ, chúng tôi suy đoán nghĩa là "khiến"
  4. Sơ hay: Biết ngay
  5. Nghiêng tay: Cầm bút tả