Cảnh nhàn lúc tuổi già

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Cảnh nhàn lúc tuổi già
của Nguyễn Bỉnh Khiêm

Bài trong Bạch Vân quốc ngữ thi, vốn không có đầu đề, tên bài do người đời sau đặt.

Tóc đã thưa, răng đã mòn ;
Việc nhà đã phó mặc dâu con.
Bàn cờ, cuộc rượu, vầy hoa trúc ;
Bó củi, cần câu, chốn nước non.
Nhàn được thú vui hay bao nả[1]
Bữa nhiều muối bể chứa tươi ngon.
Chín mươi thời kể xuân đã muộn ;
Xuân ấy qua, thì xuân khác còn.

   
Chú thích

  1. Bao nả : không biết chừng nào


Tác phẩm này, được phát hành trước ngày 1 tháng 1 năm 1928, đã thuộc phạm vi công cộng trên toàn thế giới vì tác giả đã mất hơn 100 năm trước.