Cỗ đầu người

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Cỗ đầu người
của Nguyễn Biểu

Nghĩa sĩ truyện chép rằng: "Trương Phụ đặt tiệc thết, nấu một đầu người mời Nguyễn Biểu ăn để dò ý ông. Nguyễn Biểu tức thì lấy đũa khoét hai mắt, chấm vào giấm mà nuốt".

Ngọc thiện trân tu đã đủ mùi,
Gia hào thêm có cỗ đầu người.
Nem công chả phượng còn thua béo,
Thịt gấu gan lân hẳn kém tươi.
Cá lối lộc minh so có một,
Vật bầy thỏ thủ bội hơn mười.
Kìa kìa ngon ngọt tày vai lợn,
Tráng sĩ như Phàn tiếng để đời!

Tác phẩm này, được phát hành trước ngày 1 tháng 1 năm 1928, đã thuộc phạm vi công cộng trên toàn thế giới vì tác giả đã mất hơn 100 năm trước.