Cửu nhật chiêu khách

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Ngày trùng cửu mời khách
của Cao Bá Quát

Lời tự: Năm ngoái tôi bị tống giam hôm trước thì hôm sau là trùng cửu. Tháng ngày qua, nay ngày ấy lại đến, cảm thấy đời mình nếu có may mà không chết, cũng không còn là cái ta khi trước nữa rồi, mà những cuộc lên cao cũng không thể có nữa, mới rót rượu mời các bạn chung quanh tám chín người và nói: đây là tiệc sinh nhật kiếp này của gã Mẫn Hiên này. Mọi người lấy làm lạ hỏi. Tôi cười nói rõ đầu đuôi và làm bài thơ này.

Chữ Hán Hán Việt
九日招客  

羇栖又見杪秋天, 

笑把重陽著醉筳。 

落帽誰書新令節? 

負荊初識小頑仙。 

眼中客子真吾輩, 

坐裡先生正少年。 

他席他時無此會, 

勝遊奇絕我斯編

Cửu nhật chiêu khách 

Ky thê hựu kiến diểu thu thiên, 

Tiếu bả trùng dương trước túy diên. 

Lạc mạo thùy thư tân lệnh tiết? 

Phụ kinh sơ thức tiểu ngoan tiên. 

Nhãn trung khách tử chân ngô bối, 

Tọa lý tiên sinh chính thiếu niên. 

Tha tịch tha thì vô thử hội, 

Thắng du kỳ tuyệt ngã tư biên.

Tác phẩm này, được phát hành trước ngày 1 tháng 1 năm 1928, đã thuộc phạm vi công cộng trên toàn thế giới vì tác giả đã mất hơn 100 năm trước.