Canh hai

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Canh hai
của Lê Thánh Tông

I[sửa]

Vắng gần xa, khách vãng lai,
Khúc rồng[1] canh đã chuyển sang hai.
Lầu treo cung nguyệt, người êm giấc,
Đường quạnh nhà thôn, cửa chặt cài.
Cảnh vật chòm chòm bay lửa đóm,
Cỏ hoa gốc gốc đượm hương trời.
Có người đắc thú trong khi ấy,
Đoản địch[2] còn xong thốt mái ngoài.

II[sửa]

Nước cạn đồng hồ canh chuyển hai,
Đêm dài đằng đẵng tựa năm dài.
Vang ngõ nọ chày cao thấp,
Nhộn lầu kia địch[3] bẻ bai.
Trăng sáng ba ngàn thế giới,
Gió đưa mấy xóm lâu đài.
Sẩy nằm khi ấy còn mường tượng,
Văng vẳng thiều quân[4] tiếng ở tai.

   
Chú thích

  1. Khúc rồng: Cây cột hình rồng ở giữa chiếc đồng hồ (bằng đồng), trên khắc vạch phân thời khắc
  2. Đoản địch: Ống sáo ngắn
  3. Địch: Sáo
  4. Thiều quân: Nhạc thiên đình hoặc nhạc tấu trong cung vua