Canh năm

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Canh năm
của Lê Thánh Tông

I[sửa]

Canh chầy đèn hạnh lâm dâm,
Xao xác lậu canh[1] trống điểm năm.
Nguyệt đầu non treo chếch chếch,
Sương mặt đất ướt đầm đầm.
Rừng khuya bố cốc[2] còn khua gióng,
Làng nọ nông phu đã thức nằm.
Bóng ác rạng đông, trời đã sáng,
Tiếng gà sôi nổi, tiếng hàn châm[3].

II[sửa]

Đến năm canh ban[4] trống năm.
Buồng lan đèn hạnh đã lâm dâm.
Mơ màng bóng nguyệt kề song xế,
Thánh thót chày thu cách nước đâm.
Người thức lầu hồng còn bịn rịn,
Ngựa quen đường tía đã lăm chăm.
Chín trùng khi ấy ban chầu[5] đã,
Vô sự dầu[6] ta mặc sức nằm.

   
Chú thích

  1. Lậu canh: Sang canh
  2. Bố cốc: Tu hú
  3. Hàn châm: Giặt vải
  4. Ban: Lúc
  5. Ban chầu: Buổi chầu
  6. Dầu: Tùy