Canh thí cục chư sinh xướng thù giai vận

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Canh thí cục chư sinh xướng thù giai vận - 賡試局諸生唱酬佳韻
của Trần Nguyên Đán
Nguyên văn chữ Hán Phiên âm Hán Việt Dịch nghĩa

漢唐二宋又元明,
例設詞科選俊英。
何似聖朝求實學,
當知萬世絕譏評。
殿深乙夜觀書罷,
月滿秋風宿雨晴。
一炷御香通帝闕,
願聞忠孝狀元名。

Hán Đường nhị Tống hựu Nguyên Minh,
Lệ thiết từ khoa tuyển tuấn anh.
Hà tự thánh triều cầu thực học,
Đương tri vạn thế tuyệt cơ bình.
Điện thâm ất dạ quan thư bãi,
Nguyệt mãn thu phong túc vũ tình.
Nhất chú ngự hương thông đế khuyết,
Nguyện văn trung hiếu Trạng nguyên danh.

Hán, Đường, hai Tống (Bắc Tống, Nam Tống), đến Nguyên, Minh,
Lệ đặt các khoa từ chương để chọn người hiền tài.
Sao giống thánh triều ta chỉ cầu thực học,
Phải biết đó là để cho muôn đời sau dứt tiếng chê bai.
Canh hai, trong điện sâu, xem sách vừa xong,
Trăng tròn, gió thu thổi, trận mưa đã tạnh.
Đốt nén hương vua thấu đến cửa thượng đế,
Mong được nghe tên vị Trạng nguyên trung, hiếu.