Chán đời

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Thế sự thăng trầm, quân mạc vấn[1];
世 事 升 沈 君 莫 問
Yên ba thâm xứ hữu ngư châu[2].
煙 波 深 處 有 漁 舟
Vắt tay nằm nghĩ chuyện đâu đâu,
Đem mộng sự đối với chân thân thì cũng hệt.
Duy giang thượng, chi thanh phong, dữ sơn gian chi minh nguyệt[3].
惟 江 上 之 清 風 與 山 間 之 明 月
Kho giời chung mà vô tận của mình riêng.
Cuộc vuông trong phó mặc khuông thiên;
Kẻ thành thị, kẻ vui miền lâm tẩu[4].
Gõ dịp lấy, đọc câu « Tương tiến tửu »[5];
— « Quân bất kiến Hoàng-hà chi thủy thiên thượng lai, bôn lưu, đáo hải bất phục hồi[6]. »
君 不 見 黃 河 之 水 天 上 來 奔 流 到 海 不 復 回
Làm chi cho mệt một đời!

   
Chú thích cuối trang[sửa]

  1. Việc đời thăng trầm (lên xuống). Anh hỏi làm gì.
  2. Kìa trông giữa khói mù, sóng cuốn, có chiếc thuyền đánh cá lênh đênh.
  3. Chỉ có gió mát ở trên sông, cùng là trăng sáng ở đỉnh núi.
  4. Lâm: rừng; tẩu: Ao, đầm lầy. Chỉ thú ẩn dật.
  5. Tên một bài Nhạc phủ đề của Lý Bạch.
  6. Câu mở đầu bài "Tương Tiến Tửu" nghĩa là: Anh chẳng thấy nước sông Hoàng-Hà như từ trên trời chảy xuống tuôn ra bể, không trở lại... Ý nói thời-gian cứ trôi đi mà không lộn lại.