Chán đời

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Chán đời
của Cao Bá Quát

Việt Nam thi văn hợp tuyển của Dương Quảng Hàm ghi là Ngán đời.

Thế sự thăng trầm, quân mạc vấn[1];
世 事 升 沈 君 莫 問
Yên ba thâm xứ hữu ngư châu[2].
煙 波 深 處 有 漁 舟
Vắt tay nằm nghĩ chuyện đâu đâu,
Đem mộng sự đối với chân thân thì cũng hệt.
Duy giang thượng, chi thanh phong, dữ sơn gian chi minh nguyệt[3].
惟 江 上 之 清 風 與 山 間 之 明 月
Kho giời chung mà vô tận của mình riêng.
Cuộc vuông trong phó mặc khuông thiên;
Kẻ thành thị, kẻ vui miền lâm tẩu[4].
Gõ dịp lấy, đọc câu « Tương tiến tửu »[5];
— « Quân bất kiến Hoàng-hà chi thủy thiên thượng lai, bôn lưu, đáo hải bất phục hồi[6]. »
君 不 見 黃 河 之 水 天 上 來 奔 流 到 海 不 復 回
Làm chi cho mệt một đời!

   
Chú thích

  1. Việc đời thăng trầm (lên xuống). Anh hỏi làm gì.
  2. Kìa trông giữa khói mù, sóng cuốn, có chiếc thuyền đánh cá lênh đênh.
  3. Chỉ có gió mát ở trên sông, cùng là trăng sáng ở đỉnh núi.
  4. Lâm: rừng; tẩu: Ao, đầm lầy. Chỉ thú ẩn dật.
  5. Tên một bài Nhạc phủ đề của Lý Bạch.
  6. Câu mở đầu bài "Tương Tiến Tửu" nghĩa là: Anh chẳng thấy nước sông Hoàng-Hà như từ trên trời chảy xuống tuôn ra bể, không trở lại... Ý nói thời-gian cứ trôi đi mà không lộn lại.