Cháu Bác Hồ là cháu oanh liệt

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Cháu Bác Hồ là cháu oanh liệt  (1952) 
của Hồ Chí Minh

Rút từ bài Giữ bí mật bảo vệ cán bộ, báo Nhân dân số 59, ngày 29-5-1952.

Cháu Bác Hồ thật là oanh liệt
Giữ bí mật dù chết không khai
Cứu cán bộ khỏi giặc Tây
Các em kháng chiến ngày càng hăng