Chí Linh sơn Phượng Hoàng phong

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Chí Linh sơn Phượng Hoàng phong - 至靈山鳳凰峰
của Trần Nguyên Đán
Nguyên văn chữ Hán Phiên âm Hán Việt Dịch nghĩa

雙鳳悠然望杳冥,
鳳凰萬古愛芳名。
麟峰塔倒如虹影,
鱉水泉鳴作雨聲。
危磴經年蒼蘚合,
斷橋過雨黑芝生。
松風日晚喧空響,
相似來儀奏九成。

Song Phượng du nhiên vọng liểu minh,
Phượng Hoàng vạn cổ ái phương danh.
Lân Phong tháp đảo như hồng ảnh,
Miết Thủy tuyền minh tác vũ thanh.
Nguy đặng kinh niên thương tiển hợp,
Đoạn kiều quá vũ hắc chi sinh.
Tùng phong nhật vãn huyên không hưởng,
Tương tự lai nghi tấu cửu thành.

Xa xa thấp thoáng đỉnh Song Phượng,
Núi Phượng Hoàng nổi tiếng từ ngàn xưa.
Tháp ở Lân Phong nghiêng xuống như bóng cầu vồng,
Suối ở Miết Thủy reo lên tựa tiếng mưa rơi.
Bậc đá cheo leo, quanh năm rêu xanh phủ lấp,
Chiếc cầu gãy, sau cơn mưa nấm đen mọc lên.
Chiều tà gió nổi, thông reo vang giữa trời,
Giống như chim phượng hoàng về chầu tấu chín khúc nhạc.