Chí nam nhi

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Chí nam nhi
của Nguyễn Công Trứ

Thông-minh nhất nam-tử,
聰 明 一 男 子
Yếu vi thiên-hạ kỳ[1].
要 爲 天 下 奇
Chót sinh ra thì phải chi-chi,
Chẳng lẽ tiêu lưng ba vạn sáu[2].
Đố-ky sá chi con Tạo,
Nợ tang-bồng quyết trả cho xong.
Đã xông-pha bút trận, thì gắng gỏi kiếm cung,
Làm cho rõ tu-mi nam-tử.
Trong vũ-trụ đã đành phận-sự,
Phải có danh mà đối với núi sông.
Đi không, chẳng lẽ về không.

   
Chú thích

  1. Một người trai thông minh/ Phải làm điều khác thường trong thiên hạ; từ câu thơ Đường Giới tiễn bạn đi Trường An: "Nam tử yếu vi thiên hạ kỳ"
  2. Ba vạn sáu nghìn ngày là 100 năm, một đời người; ngụ ý chẳng lẽ hoang phí cả đời người