Chùa Pháp Vân

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Chùa Pháp Vân
của Lê Thánh Tông

Chùa Pháp Vân ở thôn Văn Giáp, huyện Thượng Phúc, Hà Nội (tức huyện Thường Tín, tỉnh Hà Tây).

Một ánh giao nguyên[1] ngọc đúc nên,
So trong tĩnh giới khắp tam thiên[2].
Trân châu tráng lệ tầng tầng xếp,
Kim ngọc đoan trang rỡ rỡ in.
Hẩy hẩy từ phong[3] duồng tính tục[4].
Làu làu trí nguyệt[5] tỏ cơ thiền.
Nghiệm xem ấm tí[6] thần thông bấy.
Phổ độ nào đâu chẳng phỉ nguyền ?

   
Chú thích

  1. Giao nguyên: Đồng nội
  2. Tam thiên: Ba ngàn thế giới
  3. Từ phong: Gió từ bi
  4. Duồng tính dục: Gột tính trần tục
  5. Trí nguyệt: Trăng trí tuệ
  6. Ấm tí: Che chở