Chùa Trấn Quốc

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Chùa Trấn Quốc
của Lê Thánh Tông

Chùa Trấn Quốc ở hồ Tây Hà Nội.

Trung lập kiền khôn[1] vững Đế đô,
Mảnh danh Trấn Quốc ở Tây Hồ.
Xuân Thu thêm có mười phần lạ,
Hoa cỏ đành hay một thức phô.
Hây hẩy hương trời thơm nữa[2] xạ,
Làu làu đèn bụt rạng như tô,
Kìa ai đủng đỉnh làm chi đấy ?
Một tiếng kinh[3] khua một chữ mô[4].

   
Chú thích

  1. Trung lập kiền khôn: Đứng giữa đất trời
  2. Nữa: Hơn
  3. Kinh: Chày kình
  4. Chữ mô: Nam mô