Chơi động Hương-tích

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Chơi động Hương-tích[1]
của Trịnh Sâm

Bài này nằm trong Tâm thanh tồn duy thi tập.

Trời vừa hé sáng, bước lên thuyền,
Khoan mái chèo lan, ghé bến tiên.
Phong nguyệt thờ-ơ bầu ngọc đúc,
Giang-sơn bỡ-ngỡ bức tranh in.
Kìa kìa qui phượng nhong kinh bối[2],
Nọ nọ lân long lắng giáo thiền[3].
Cảnh lạ thú mầu khôn xiết kể ,
Thanh kỳ đệ nhất chốn Nam-thiên.

   
Chú thích

  1. Động Hương-tích 香 蹟 : tên một cái động ở trong núi Hương-Sơn thuộc địa phận làng Yến-vĩ, phủ Mỹ-đức, tỉnh Hà-đông; trong thờ Phật Quan-Âm, hàng năm cứ đến tháng hai, tháng ba, thiện nam tín-nữ trẩy hội rất đông
  2. Kinh bối: tức là bối diệp kinh 貝 葉 經, kinh Phật viết lên lá bối
  3. Thiền 禅: nhà chùa, giáo thiền tức là lễ giáo của nhà chùa


Tác phẩm này, được phát hành trước ngày 1 tháng 1 năm 1928, đã thuộc phạm vi công cộng trên toàn thế giới vì tác giả đã mất hơn 100 năm trước.