50%

Chơi là lãi

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Chơi là lãi
của Nguyễn Công Trứ

Ôi nhân sinh là thế ấy,
Như bóng đèn, như mây nổi, như gió thổi, như chiêm bao.
Ba mươi năm hưởng thụ biết chừng nào,
Vừa tỉnh giấc nồi kê chửa chín.
5Vật thái mạc cùng vân biến huyễn,
Thế đồ vô lự, nguyệt danh hư.
Cái hình hài đã chắc thực chưa?
Mà lẽo đẽo khóc hoài rứa mãi!
Trời đất hễ có hình là có hoại,
10Cậy chi chi mà chắc cái chi chi.
Cuộc làm vui liệu phải kịp thì,
Khi đắc chí lại khi thất chí.
Trông gương đó hãy suy cho kỹ,
Dẫu xưa nay nào có trừ ai;
15Có tài mà cậy chi tài!